ETUSIVU KANNATTAVUUDEN
PARANTAMINEN
PROSESSIEN
KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
TYÖN
TUTKIMINEN
TOIMINTATAPAMME
Toimintatapa kehittämishankkeissa


HowKnowin toimintatapa on hioutunut yli kahdenkymmenen vuoden aikana "johtolankaprosessiksi" jonka tärkeimpänä tavoitteena on pysyvien parannusten aikaansaaminen. Prosessissa yrityksen henkilöstöä autetaan johtopäätösten teossa ja kehittämissuunnitelman toimeenpanossa.

1. Nykytilan analyysi
Kehittämisprojekti alkaa nykytilan analyysillä, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja jäsentää vallitseva tilanne.

2. Johtopäätökset ja kehittämissuunnitelma
Yrityksen avainhenkilöt tekevät johtopäätökset sekä kehittämissuunnitelman nykytilan analyysiin perustuen.

3. Toimeenpano ja seuranta
Hyvin toteutettu kehittämisprosessi takaa ratkaisujen viemisen käytäntöön ja johtaa pysyvään parannukseen. Toimimme tarvittaessa apuna toimeenpano- ja seurantavaiheissa.


Asiakkaitamme