top
ETUSIVU YRITYKSEN
KEHITYSPAJA
KANNATTAVUUDEN
PARANTAMINEN
PROSESSIEN
KEHITTÄMINEN
OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
TYÖN
TUTKIMINEN
Kannattavuus

Kannattavuus on taloudellisen tuloksellisuuden mitta

Kannattavuutta parannetaan vaikuttamalla kannattavuuden perusteisiin. Tavoitteenamme on vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja taloudellisuuteen. Hyvällä ohjauksella ja eräkokojen hallinnalla vaikutamme myös läpimenoaikaan, joustavuuteen ja vaihto-omaisuuden määrään.
Tuottavuus

Tuottavuuden parantamisella vaikutetaan aina kannattavuuteen. Tuottavuuden parantaminen voi olla prosessien uudistamista, se voi olla myös työmenetelmien tai työpisteiden layoutien kehittämistä. Valmistuksen ja tuotannon ohjaukseen se liittyy mm. eräkokojen pienentämisen mahdollistajana ja läpimenoaikojen lyhentämisenä.


Tuottavuuden parantamisessa hyvinä keinoina on todettu olevan:

- häiriöiden analysointi ja poistaminen

- odotusten minimoiminen

- turhan työn poistaminen

- työn suunnittelun tehostaminen

- monitaitoisuuden lisääminen

- valvontatyöajan tehokas hyödyntäminen

- layoutien kehittäminen

- asetustyömenetelmien radikaali kehittäminen


Rationalisointi

Rationalisointi on jatkuvaa ja määrätietoista yrityksen toimintojen kehittämistä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kannattavuuden varmistamiseksi. Rationalisointi tarkoittaa usein työntuottavuuden parantamista. Oikein tehdyn tavoiteasetannan ja jatkuvan kehittämisen tuloksena syntyy pysyviä parannuksia.