ETUSIVU YRITYKSEN
KEHITYSPAJA
KANNATTAVUUDEN
PARANTAMINEN
PROSESSIEN
KEHITTÄMINEN
OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
TYÖN
TUTKIMINEN
Työnmittaus on oikeudenmukainen keino selvittää työssä tarvittava työaika. Työnmittauksen tulosten avulla on mahdollista jakaa työt oikeudenmukaisesti.


STJ

Standardiaikajärjestelmä (STJ) on yksi työnmittauksen sovelluksista. Niitä käytetään yleisesti kannustavissa palkkausjärjestelmissä, työnsuunnittelussa, kustannus- ja toimintolaskennassa, tarjousten hinnoittelussa, sekä tehokkuuden seurannassa. Standardiaikajärjestelmät laaditaan aina työnmittausten avulla.
Työnmittaus

Hyvässä työnmittaustyössä noudatetaan EK:n ja SAK:n tuottavuustyöryhmän laatimia pelisääntöjä. Pelisääntöihin liittyy mm. työn raskauteen perustuvat elpymisajat, jotka on huomioitava palkkaukseen liittyviä työarvolaskelmia laadittaessa.Kannustava palkkausjärjestelmä

Erilaiset työntekijöiden kannustusjärjestelmät ovat yleistyneet teollisuudessa ja kaupan alalla. Standardiaikajärjestelmiä käytetään yleisesti kannustavan palkkauksen perustana. Huolellisesti ja oikein laadittu kannustava palkkausjärjestelmä on ymmärrettävä, avoin, tarkastettavissa ja muutettavissa.