top
ETUSIVU YRITYKSEN
KEHITYSPAJA
KANNATTAVUUDEN
PARANTAMINEN
PROSESSIEN
KEHITTÄMINEN
OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
TYÖN
TUTKIMINEN
Työnohjaus


Osaamisen kehittäminen työnohjauksen keinoin
 
Yhtä tärkeää kuin työprosessien kehittäminen on työntekijöiden, esimiesten, asiantuntijoiden, päälliköiden ja johtajien oman osaamisen kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysalalla työnohjaus on jo vuosikymmeniä ollut menestyksellisesti käytössä. Monet alan  ammattilaiset saavat työnohjausta säännöllisesti ja se liittyy luonnollisena osana heidän normaaliin työhönsä. Yksityisellä sektorilla, kaupan ja teollisuuden alan yrityksissä, termi työnohjaus tunnetaan huonommin.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä, jonka tavoitteena on kehittää ohjattavaa omassa työssään. Käytännössä työnohjaus tarkoittaa säännöllisiä, ohjaajan opastamia tapaamisia, joissa työntekijä pysähtyy pohtimaan omaa työtään ja kokemuksiaan työssään. Työnohjausta voi saada sekä yksilönä- että ryhmän jäsenenä.


Työnohjauksen rakenne ja esimerkkejä käsiteltävistä asioistaViitekehyksen alkulähde: Työnohjauksen käsikirja (Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini, Soininen 2016)